Werkwijze

 
Afbeelding invoegen
 
Beeldzorgadvies krijgt grip op een project door er via het ZES-model op een systematische manier naar te kijken.
 
ZES-model
De invoering van beeldzorg heeft een grote impact op de verschillende bedrijfsonderdelen van de zorgorganisatie. Om geen onderdeel te vergeten heeft Beeldzorgadvies het ZES-model ontwikkeld. Wij kijken eerst op strategisch niveau naar de verschillende bedrijfsonderdelen, en daarna op operationeel niveau.  
 
Om onze kennis actueel te houden maken wij gebruik van publicaties van o.a. de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, RIVM, NZa, Ministerie van VWS, Nictiz, Hogeschool Utrecht.


 

 
 
 
ZES-model
Afbeelding invoegen
 

Afbeelding invoegen

  

 Afbeelding invoegen

 

 

Piramide van Maslow voor beeldzorg
Wilt u weten waarom het niet lukt bij uw zorgorganisatie om een innovatie in te voeren? Krijgt u te maken met weerstand van medewerkers en cliënten? 
 
Wij hebben de piramide van Maslov vertaald naar een beeldzorgproject. Dit werpt een andere kijk op een project.
Lees de piramide van onder naar boven. Als is voldaan aan Werkende apparatuur en een Ingericht werkproces, dan zal beeldzorg gebruikt worden. Wordt het opgenomen in de Begeleidingsdoelen en draagt het bij aan de Zelfredzaamheid van de cliënt.

 


Afbeelding invoegen  

Gesprekstechniek 5-fasenmodel
Deze gesprekstechniek voor online hulpverlening, is een bewezen techniek in de zorg. Het is een houvast voor medewerkers en gaat uit van het benutten van de eigen kracht van de cliënt.