Referenties

 
Afbeelding invoegen
 
Beeldzorgadvies heeft de afgelopen drie jaar projecten gedaan bij  Tragel in Clinge, ASVZ in Sliedrecht, Triade in Lelystad en InteraktContour in Nunspeet.
 
Tragel ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking opdat zij een goed leven kunnen leiden in de samenleving. Dit doen zij samen met alle betrokkenen met begeleiding, zorg, behandeling en verschillende mogelijkheden voor wonen, werk, leren en recreëren.
Hun motto 'Samen doen!' heeft als doel de participatie aan de samenleving te vergroten.  
Opdracht: projectleider beeldzorg voor het opzetten van beeldzorg
Status: gereed.
 
ASVZ is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. 
Mogelijkheden in beperkingen, is hun motto.
Opdracht: projectleider beeldzorg voor diverse pilots en opschaling ondersteuning thuis en verblijf.
Status: gereed.  
 
Triade levert gehandicaptenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. Zij bieden beschermde woonomgevingen, dagbesteding en ondersteuning thuis, op het werk of school.
Opdracht: projectleider beeldzorg voor de pilot en opschaling ambulante begeleiding en verblijf.
Status: gereed.  
 

 
Afbeelding invoegen
 
InteraktContour levert 24-uurszorg, dagbesteding, individuele begeleiding en extramurale behandeling aan mensen die te kampen hebben met matig/ernstige gevolgen van hersenletsel.
Verder met hersenletsel is hun motto. 
Opdracht: projectleider beeldzorg voor de implementatie bij de eenheden maatschappelijke ondersteuning, wonen en behandeling.
Status: gereed. 
 
 
 
 
 
Whitepaper 
Beeldzorgadvies is door Nictiz gevraagd om een whitepaper te schrijven over beeldcommunicatie in de zorg. Wij zijn trots op het eindresultaat. U kunt het hier downloaden.
 
 "Verplichte kost voor iedereen die met beeldzorg aan de slag wil.” bestuurder