Disclaimer

Beeldzorgadvies heeft de informatie op deze site zo accuraat en actueel mogelijk proberen weer te geven. Wijzigingen op deze site zijn altijd voorbehouden. Aan de inhoud van deze internetsite kunt u dan ook op geen enkele wijze rechten ontlenen.
 
Disclaimer e-mail
Dit bericht en eventuele aangehechte bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ongeautoriseerde verstrekking of bekendmaking aan en gebruik door anderen zijn niet toegestaan. Als u dit bericht per vergissing hebt ontvangen wordt u verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht van uw systemen te verwijderen. Beeldzorgadvies kan niet garanderen dat de verzonden en/of ontvangen informatie juist is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die eruit kan voortvloeien.